Mintmind AB erbjuder tjänster inom analys och skapande av företagsvärde.

För ägarna av privata bolag
Funderar ni på att sälja ert företag eller planerar ni att ta in nya delägare i företaget? Är er avsikt kanske att slå samman företaget med ett annat?

Läs mer om våra tjänster i dessa och många andra situationer.

För noterade bolag
Vet ni varför er aktiekurs utvecklats på ett visst sätt? Hur mycket värde har tillväxten skapat? Hur har förväntningarna förändrats?

Läs mer om hur vi kan analysera och förklara utvecklingen.

För styrelser och företagsledningar
Är kvalitén på era interna, ekonomiska rapporter så bra att ni kan fatta välgrundade beslut?

Har ni tillräckliga resurser att hantera företagsköp och avyttringar?

Läs mer om hur vi kan hjälpa till med detta och mycket annat.

För revisorer, jurister och konsulter
Är företagsvärdering av stor betydelse i ditt uppdrag åt din klient? Kräver ditt oberoende att du behöver en ”second opinion”?

Läs mer om hur vi kan hjälpa i dessa situationer.


 

Om Mintmind AB

Mintmind AB erbjuder tjänster inom analys och skapande av företagsvärde. Våra kunder är företagens ledningar och ägare, som inser värdet av att grunda sina beslut på överskådliga och välgrundade, ekonomiska beslutsunderlag.

Några av våra kunder är ägare av företag, som vill veta värdet av sitt företag inför en planerad företagsförsäljning. I andra fall bistår vi styrelsen eller ledningen med att ta fram objektivt, välgrundat och överskådligt beslutsunderlag i samband företagsköp och fusioner.

Vi vågar påstå att vi är specialister inom vårt område, tack vare vår långa erfarenhet, finansiell kompetens, moderna verktyg samt tillgång till ett nätverk av specialister. Sedan 2003, då MINTMIND AB började sin verksamhet, har vi hjälpt våra kunder inom vårt specialistområde, analys och skapande av företagsvärde.

Vi erbjuder både standardtjänster och tjänster som vi skräddarsyr efter era specifika behov. Gemensamt för våra tjänster är att de ger er möjlighet att fatta välgrundade beslut i viktiga ekonomiska frågor.

Naturligtvis arbetar vi alltid med sekretess redan från den första kontakten.

Nyheter

Hur ökar jag värdet på mitt företag?

Hur ökar jag värdet på mitt företag?

2012-08-24 Genom att sälja mer och öka vinsten skulle nog många svara. En del skulle hävda att operationell...

Läs mer

Värdet av värdet

Värdet av värdet

2012-08-09 Jag möter ofta företagsledare och andra företagsrepresentanter som är verkliga specialister inom...

Läs mer 

Våra tjänster

Några av våra tjänster finner ni nedan. Hittar ni inte det ni söker eller har ni frågor är ni naturligtvis välkomna att kontakta oss.

Värderingsrapporter

Våra kunders behov varierar stort, men rapporterna används ofta inför planerade företagsförsäljningar, nyemissioner av aktier, utträde av delägare, interna koncerntransaktioner eller finansiering.

Läs mer om dessa tjänster här.

Värdering vid M&A

För att möta förändringar i sin omvärld utvärderar och ändrar framgångsrika företag kontinuerligt sitt innehav av dotterbolag, enheter och produktportföljer. Vi kan hjälpa företagsledningar eller ägare att analysera och utvärdera innehaven samt planera för värdeskapande förvärv.

Läs mer om dessa tjänster här.

Värdeutlåtanden, Fairness och Second opinions

I vissa situationer behöver en revisor, styrelse eller annan anlita en utomstående, oberoende part för värderingen av ett bud, en försäljning av ett dotterbolag, ett företag i en tvist, e.d. Vi utför denna typ av värderingsuppdrag på ett oberoende och självständigt sätt samt ser naturligtvis till att våra slutsatser är både välgrundade och trovärdiga.

Läs mer om dessa tjänster här.


Avkastningen till aktieägarna, TRS

En företagsledning bör kunna ge tydliga och konsekventa finansiella budskap till bl.a. ägarna, analytikerna, anställda och pressen. För att göra detta möjligt måste företagsledningen känna till hur bolaget genererar avkastning till sina ägare. Vi hjälper noterade företag med att analysera beståndsdelarna i den historiska avkastningen samt att sätta konsekventa, rimliga och värdeskapande finansiella mål och riktlinjer.

Läs mer om dessa tjänster här.

Ekonomistyrning

Ekonomistyrning i vid bemärkelse handlar om ett antal, både formella och icke formella, styrmedel för att uppnå vissa mål i ett företags verksamhet. Vårt arbetsområde är den formella, mätbara resultatstyrningen. Den gemensamma nämnaren i vårt sätt att arbeta är att styrningen mäts med och kopplas till värdeskapande.

Läs mer om dessa tjänster här.

Advice on demand

Har ni behov av tjänster som inte motsvaras av våra standardtjänster eller som är svåra att definiera? Det kan handla om ”hjälp vid genomförandet av en affär” eller ”att bistå CFO i utformningen av rapporteringen eller struktureringen av återkommande företagsköp”. I många fall kan vi ändå hitta en lösning och du är naturligtvis välkommen att kontakta oss.

Läs mer om dessa tjänster här.